ក្រសួង​ស្ថាប័ន​ចំនួន៦ ទទួល​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តីពី​គោលការណ៍​ណែនាំ​អនុវត្ត​គម្រោង​មូលនិធិ​ជំនួយ​ឥតសំណង និងក្រសួង​ស្ថាប័ន​ចំនួន​៦ផ្សេងទៀត​ទទួលវគ្គរំលឹក​ស្តីពីការ​អនុវត្តគោលការណ៍

GIG training 23 Jan 2017

រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​២៣ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧ នាយកដ្ឋាន​ប្រែ​ប្រួល​អាកាសធាតុ​នៃ​អគ្គ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរ​ភាព ដោយ​មានកា​រ​គាំ​ទ្រ​ពី​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធ​ភាព​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​កម្ពុជា (Cambodia Climate Change Alliance: CCCA) បាន​រៀបចំ​សិក្ខា​សាលា​បណ្តុះ​បណ្តាល ស្តីពី “គោល​ការណ៍​ណែនាំ​អនុវត្ត​គម្រោង​មូល​និធិ​ជំនួយ​ឥត​សំណង​” ទៅ​កាន់​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​ចំនួន៦ ដែលបានទទួលមូលនិធិពីកម្មវិធីCCCA និងត្រូវអនុវត្ត​សកម្មភាព​គម្រោង​ក្នុងត្រីមាសទី១នេះដើម្បី​អនុវត្ត​សកម្មភាព​អាទិភាព​ឆ្លើយតប​នឹង​ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត​ឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ​តាម​វិស័យ​របស់ខ្លួន។ ម្ចាស់​គម្រោងមួយចំនួនផ្សេងទៀត​ដែលបាន​ទទួល​មូលនិធិ​នៅឆ្នាំ​២០១៥ ក៏ទទួលបាន​វគ្គ​រំលឹកក្នុងឱកាសនេះដែរ។ សិក្ខាកាមសរុប​ចំនួន​៣៦នាក់ ក្នុងនោះស្រី្ត​១៤នាក់ តំណាង​ឱ្យ​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​ចំនួន​១២ បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីវគ្គនេះ។

អាន​បន្ត...
 

កិច្ចពិភាក្សា​អំពី​សកម្មភាព​ជាយុទ្ធសាស្ត្រ​ឆ្លើយតបនឹងការ​ប្រែប្រួលអាកាស​ធាតុ

DCCUNDPMeeting 18Jan2017នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ លោក ស៊ុំ ធី ប្រធាន​នាយក​ដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិអភិវឌ្ឍន៍​ដោយចីរភាព និង​ជាប្រធាន​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុកម្ពុជា(CCCA) ព្រមទាំងសហការី បានទទួល​ជួប​ប្រជុំជាមួយ​តំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ​ប្រចាំកម្ពុជា​(UNDP) ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ លោក Nick Beresford នាយក​កម្មវិធីUNDPប្រចាំកម្ពុជា ដើម្បី​ពិភាក្សាវិធានការនៃការ​ឆ្លើយតប​នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជា​ត្រួតពិនិត្យ​វឌ្ឍនភាព​និងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្ត​កម្មវិធី​CCCA ដំណាក់កាលទី​២ ចាប់ពី​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤ រហូតបច្ចុប្បន្ន។ នៅក្នុង​ជំនួបនេះ ភាគី​ទាំងពីរ​បានឯកភាពនឹងស្វែងរក​លទ្ធភាព​នានា ​ដើម្បីទទួលបាន​មូល​និធិ​ពី​មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង សម្រាប់រៀបចំ​វិធានការ​ឆ្លើយតប​នឹង​ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាឱ្យ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ។

 

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ លេខ​៦ ខែកក្កដា-កញ្ញា ២០១៦

Newsletter No.6 En FINAL Page 1 2

មាតិកាព័ត៌មាន :

គោលនយោបាយប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ​និង​ការអនុវត្ត

- ការបញ្ជ្រាបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

- ហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុ : កៀរគរមូលនិធិ​សម្រាប់​គម្រោង​អាទិភាពបន្ស៉ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ​

- ការប្រើប្រាស់​បច្ចេកស័ព្ទប្រែប្រួលអាកាសធាតុ                

កិច្ច​ចរចាអន្តរជាតិស្តីពីអាកាសធាតុ

- កម្ពុជាត្រៀមផ្តល់សច្ចាប័ន​លើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង​ប៉ារីស​ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

សម្លេងពីថ្នាក់មូលដ្ឋាន

- គម្រោង ការលើកកម្ពស់​ភាពធន់​នឹងអាកាសធាតុ​របស់​សហគមន៍​​ជនបទរស់នៅក្នុង​តំបន់ការពារ

ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ...                                                         

 

 

 

Act Together to Protect Cambodia From Climate Change

Source: The Cambodia Daily, 4 January 2016

It’s time for us to discuss, plan and act together to protect Cambodia and our children from climate change. We must address climate change from the heart, and not treat it as an abstraction or a problem for other countries.

The recent landmark international climate change agreement signed in Paris is a turning point for the planet. It’s the best chance to keep Earth hospitable to human life. Countries agreed to globally coordinate action on climate change; embraced a common goal to strive for a limit of 1.5 degrees Celsius above preindustrial levels; and stated that emissions should peak “as soon as possible” and then rapidly decline.

អាន​បន្ត...
 

ច្បាប់​ស្តីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើកិច្ចព្រម​ព្រៀង​ទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពី​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ត្រូវបាន​អនុម័ត

Law on Paris AgreementNo.020 2016 Kh Page 1 1ច្បាប់ស្តីពីការ​អនុម័តយល់ព្រម​លើកិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ទីក្រុង​ប៉ារីស ស្តីពីការ​ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ នាចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦ ថ្មីៗនេះ ​ដែលប្រការ​នេះ​បង្ហាញ​ពីសុច្ឆន្ទៈ​​របស់​កម្ពុជាក្នុងការ​រួមចំណែកជាមួយ​សហគមន៍​អន្តរជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយ​បញ្ហាប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ក៏ដូចជាចាប់យកកាលានុវត្តភាពសម្រាប់​ទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍ដែលគាំទ្រដល់​ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ​ចីរភាពនៅកម្ពុជា តាមរយៈការអនុវត្ត «ផែនការស្តីពីការ​ចូលរួម​ចំណែក​របស់រដ្ឋភាគីក្នុងការ​អនុវត្តអនុសញ្ញា (Nationally Determined Constribution: NDC)»។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាទទួល​យកកិច្ច​ព្រម​ព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីការ​ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅថ្ងៃ​ទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាល​អង្គការ​សហប្រជាជាតិទីក្រុង​ញូវយ៉ក​។ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (ក.ជ.អ.ច.) ដែលជាស្ថាប័នបង្គោល​នៃអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌ​សហប្រជាជាតិស្តីពីការ​ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ​បានសម្របសម្រួល​ដំណើរការអនុម័តច្បាប់នេះ ដែលរួមមានជំហានសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម :

អាន​បន្ត...
 

ទទួលដំណឹង​​ពេល​មាន​អត្ថបទថ្មី

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin

គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ទៀត

 • The new normal: facing climate change +

  Source: Phnom Penh Post, Fri, 17 February 2017   Last year’s drought caused a nationwide crisis, with harvests ruined, forest Read More
 • Act Together to Protect Cambodia From Climate Change +

  Source: The Cambodia Daily, 4 January 2016 It’s time for us to discuss, plan and act together to protect Cambodia Read More
 • Ambitious agenda needed to fight climate change +

  Source: The Phnom Penh Post Fri, 16 September 2016 George Edgar Last December, 195 countries, including Cambodia, gathered in Paris Read More
 • Scenes from a drought - Across the country, water scarcity is threatening health and livelihoods +

  Source: Phnom Penh Post, 29 April 2016 Banteay Meanchey Since December, the only source of free water for the 600 Read More
 • Tonnes of fish killed by heat in Kampong Thom +

  Source: Phnom Penh Post Mon, 25 April 2016​ Niem Chheng and Sen David Record-breaking temperatures and drought are wreaking havoc Read More
 • ខេត្ត​​​រតនគិរី​​​​​​ជួប​​​គ្រោះ​​​រាំង​​​ស្ងួត​​​ដ៏​​​​​អាក្រក់​​​បំផុត​​​មិន​​​ធ្លាប់​​​មាន​​​ច្រើន​​​ឆ្នាំ​មក​​​នេះ​​​ +

  ប្រភព៖ The Camboida Daily យោង​​​តាម​​​អ្នក​​​ភូមិ​​​ មន្ត្រី​​​មូល​​​ដ្ឋាន​​​ និង​​​អង្គការដែល​​​​ធ្វើ​​​ការ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​ខេត្ត​​​រតនគិរី​​​បាន​​​ ឲ្យ​​​ដឹង​​​ថា នៅ​​​សល់​​​តែ​​​ប៉ុន្មាន​​​សប្តាហ៍​​​ទៀត​​​តែ​​​ប៉ុណ្ណោះ​ ​​​​​​​​​​​​អ្នក​​​ភូមិ​​​ជាច្រើន​​​ក្នុង​​​ខេត្ត​​ភាគ​​​ឦសាន្ត​​ មួយ​​​​នេះ​នឹង​អស់​​​ទឹក​​​ប្រើ​​​ប្រាស់ហើយ​ ដោយ​​​​​​គ្រោះ​​​រាំង​​​ស្ងួត​​​ដ៏​​​អាក្រក់បំផុត​មិនធ្លាប់មាន​​​។ Read More
 • 1

Test your climate change knowledge - get a chance to win a prize

សំណួរខ្លីៗ

ប្រតិទិន​ព្រឹត្តិការណ៍

ខែមុន កុម្ភៈ 2020 ខែក្រោយ
អា ព្រ សុ
week 5 1
week 6 2 3 4 5 6 7 8
week 7 9 10 11 12 13 14 15
week 8 16 17 18 19 20 21 22
week 9 23 24 25 26 27 28 29

Gathering knowledge from information

ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង

Developing policies and strategies with evidence based knowledge

គោលនយោបាយ និង​យុទ្ធសាស្រ្ត

Building a strong financial framework based on National Strategies and Action Plans

ហិរញ្ញប្បទាន​​​អាកាសធាតុ

Coordinating an adaptation and mitigation response based on National Action Plans

សកម្មភាព​​អាកាសធាតុ