និស្សិត​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ស្វាយរៀង ទទួល​ចំណេះដឹង​ស្តីពី​ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

Trainig at SRU

ខេត្ត​ស្វាយរៀង៖ ​និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង និងមន្រ្តី​នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត សរុប១៣៧នាក់ ក្នុងនោះស្រ្តី៧៦នាក់ បានទទួល​ការបណ្តុះបណ្តាល​ស្តី​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ រយៈពេល២ថ្ងៃ នាថ្ងៃទី​៦-៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ដើម្បី​ទទួលបាន​ចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីការ​មូលហេតុ​និងផល​ប៉ះពាល់​នៃការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល​នៅថ្នាក់ជាតិ​និងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងវិធីសាស្រ្ត​នានាក្នុងការបន្ស៊ាំ និងកាត់បន្ថយ​ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅថ្នាក់សហគមន៍។ សិក្ខា​សាលា​បណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ ប្រព្រឹត្តិ​ទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិអភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរភាព និង​លោក ឡឹក វីរៈ សាកល​វិទ្យា​ធិការរង សាកលវិទ្យាល័យ​ស្វាយរៀង ដែលរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគាំទ្រ​ពីកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​កម្ពុជា​(CCCA)។

អាន​បន្ត...
 

ឯកសារចេញផ្សាយថ្មី - ក្របខណ្ឌហិរញ្ញប្បទានផែនការជាតិបន្សុំា និងផែនការអនុវត្តន៍

ក្របខណ្ឌហិរញ្ញប្បទានផែនការជាតិបន្សុំា និងផែនការអនុវត្តន៍ត្រូវបាន​បោះពុម្ពផ្សាយដោយអគ្គលេខា​ធិការដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព។ ឯកសារនេះបង្ហាញពីការ​វិភាគហិរញ្ញប្បទានទិដ្ឋភាពចម្រុះ (ការស្វែងយល់ពីតម្រូវការ កង្វះខាត​ហិរញ្ញប្បទាន​នាពេលបច្ចុប្បន្ន ជម្រើសនៃមូលនិធិក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ការចូលរួមចំណែករបស់វិស័យឯកជន) ហើយឯកសារ​នេះក៏បាន​ផ្តល់ផងដែរនូវផែនការអនុវត្តន៍សម្រាប់សកម្មភាពអាទិភាពបន្សុំា ។ ​ក្របខណ្ឌហិរញ្ញប្បទានផែនការជាតិបន្សុំា និងផែនការ​​អនុវត្តន៍បានកំណត់វិធីសាស្រ្តរយៈពេលមធ្យមរហូតដល់រយៈពេលវែង ព្រមទាំងសំណូមពរ​រយៈពេលខ្លីសម្រាប់​សកម្មភាព​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុអាទិភាពចំនួន៤០ ដែលបានចម្រាញ់​ចេញពីសកម្មភាព​ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ​ចំនួន១៤៨​របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលមិនទាន់បានទទួលមូលនិធិ។ ​

អាន​បន្ត...
 

ឯកសារចេញផ្សាយថ្មី - ដំណើរការផែនការជាតិបន្សុំាកម្ពុជា

ដំណើរការផែនការជាតិបន្សុំាត្រូវបានរៀបចំបោះពុម្ភដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព។ ឯកសារ​នេះបានធ្វើការសង្ខេបនូវភាពងាយរងគ្រោះ និងផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដំណើរការសំខាន់ៗ វិសាល​ភាពស្ថាប័ន សកម្មភាព ហិរញ្ញប្បទាន និងការកៀរគរធនធាន និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ​ដែលរួមផ្សុំបង្កើត​បានជា​ដំណើរការ​ផែនការជាតិបន្សុំានៅកម្ពុជា។ ឯកសារនេះក៏បានបង្ហាញ​ផ្លូវទៅខាងមុខទៀត​ដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ការងារ​បន្សុំានៅកម្ពុជា។

 

កិច្ចប្រជុំ​លើកទី២​ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយចីរភាព ពិនិត្យ​វឌ្ឍនភាព​ដែល​ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយចីរភាព​សម្រេច​បាន

2ndNCSD meetingនាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៧ ​​ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​បរិស្ថាន និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិអភិវឌ្ឍន៍​ដោយចីរភាព បានដឹកនាំកិច្ច​ប្រជុំ​លើកទី​២​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិអភិវឌ្ឍន៍​ដោយចីរភាព ​​ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិក​ សមាជិកា​ទាំងអស់ជា​មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់តំណាងក្រសួងស្ថាប័នរបស់​រាជរដ្ឋា​ភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្ត សរុប​ចំនួន​៧៦រូប។ អង្គប្រជុំបាន​ត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពដែលក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពសម្រេចបាន​ក្នុងការគាំទ្រកិច្ច​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយចីរភាព​នៅកម្ពុជា ក្នុងនោះរួមមាន​ការពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងអនុម័ត​លើសេចក្តីព្រាង​លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្តសំខាន់ៗមួយចំនួន រួមមាន សេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ (Environment​ and Natural Resources Code) សេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការសកម្មភាពបរិស្ថានជាតិ (NESAP) និងសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតិ។

អាន​បន្ត...
 

Joint Crediting Mechanism in Cambodia helps to reduce GHG emissions

LED lightingCambodia has been participating in climate change mitigation mechanisms since 2006 when its first Clean Development Mechanism (CDM) project was approved. Since then, 10 other CDM projects were approved, as well as 2 REDD+ projects and

2 Joint Crediting Mechanism (JCM) projects, with more projects on the pipeline. While CDM and REDD+ mechanisms follow specific requirements set by Conference of the Parties (CoP) of the UNFCCC, JCM is a system to cooperate with developing countries for reducing greenhouse gas emissions, in which the result of reduction is assessed as contribution by both partner countries and Japan.

អាន​បន្ត...
 

Climate Change Vulnerability Assessment: From adaptation research to practice

VA diagram newThe Department of Climate Change, General Secretariat for Sustainable Development (GSSD) and the National Committee for Sub National Democratic Development (NCDD) are using the official guidelines for conducting vulnerability reduction assessment (VRA) at the sub-national level. The requirement to conduct the VRA is part of the inter-ministerial Prakas on technical guidelines on the preparation and establishment of subnational development plans and rolling investment programmes, approved by Ministry of Planning and Ministry of Interior in March 2017. VRA results can be used to mainstream climate change adaption and disaster risk management into Commune Development Plans (CDPs) and Commune Investment Programmes (CIPs).

អាន​បន្ត...
 

ទទួលដំណឹង​​ពេល​មាន​អត្ថបទថ្មី

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin

គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ទៀត

  • The new normal: facing climate change +

    Source: Phnom Penh Post, Fri, 17 February 2017   Last year’s drought caused a nationwide crisis, with harvests ruined, forest Read More
  • Act Together to Protect Cambodia From Climate Change +

    Source: The Cambodia Daily, 4 January 2016 It’s time for us to discuss, plan and act together to protect Cambodia Read More
  • Ambitious agenda needed to fight climate change +

    Source: The Phnom Penh Post Fri, 16 September 2016 George Edgar Last December, 195 countries, including Cambodia, gathered in Paris Read More
  • Scenes from a drought - Across the country, water scarcity is threatening health and livelihoods +

    Source: Phnom Penh Post, 29 April 2016 Banteay Meanchey Since December, the only source of free water for the 600 Read More
  • Tonnes of fish killed by heat in Kampong Thom +

    Source: Phnom Penh Post Mon, 25 April 2016​ Niem Chheng and Sen David Record-breaking temperatures and drought are wreaking havoc Read More
  • ខេត្ត​​​រតនគិរី​​​​​​ជួប​​​គ្រោះ​​​រាំង​​​ស្ងួត​​​ដ៏​​​​​អាក្រក់​​​បំផុត​​​មិន​​​ធ្លាប់​​​មាន​​​ច្រើន​​​ឆ្នាំ​មក​​​នេះ​​​ +

    ប្រភព៖ The Camboida Daily យោង​​​តាម​​​អ្នក​​​ភូមិ​​​ មន្ត្រី​​​មូល​​​ដ្ឋាន​​​ និង​​​អង្គការដែល​​​​ធ្វើ​​​ការ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​ខេត្ត​​​រតនគិរី​​​បាន​​​ ឲ្យ​​​ដឹង​​​ថា នៅ​​​សល់​​​តែ​​​ប៉ុន្មាន​​​សប្តាហ៍​​​ទៀត​​​តែ​​​ប៉ុណ្ណោះ​ ​​​​​​​​​​​​អ្នក​​​ភូមិ​​​ជាច្រើន​​​ក្នុង​​​ខេត្ត​​ភាគ​​​ឦសាន្ត​​ មួយ​​​​នេះ​នឹង​អស់​​​ទឹក​​​ប្រើ​​​ប្រាស់ហើយ​ ដោយ​​​​​​គ្រោះ​​​រាំង​​​ស្ងួត​​​ដ៏​​​អាក្រក់បំផុត​មិនធ្លាប់មាន​​​។ Read More
  • 1

Test your climate change knowledge - get a chance to win a prize

សំណួរខ្លីៗ

ប្រតិទិន​ព្រឹត្តិការណ៍

ខែមុន តុលា 2018 ខែក្រោយ
អា ព្រ សុ
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31

Gathering knowledge from information

ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង

Developing policies and strategies with evidence based knowledge

គោលនយោបាយ និង​យុទ្ធសាស្រ្ត

Building a strong financial framework based on National Strategies and Action Plans

ហិរញ្ញប្បទាន​​​អាកាសធាតុ

Coordinating an adaptation and mitigation response based on National Action Plans

សកម្មភាព​​អាកាសធាតុ